Członkami naszego Koła mogą zostać studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego pragnący poszerzyć swoją wiedzę i zgłębiać zainteresowania w zakresie:

  • Komputerowej Nauki o Materiałach,
  • Metod sztucznej inteligencji.

Działalność naszego Koła to przede wszystkim:

  • prowadzenie zespołowych i indywidualnych prac naukowo - badawczych,
  • organizowanie oraz udział w spotkaniach, dyskusjach, odczytach, sympozjach, konferencjach i międzyuczelnianych zjazdach naukowych,
  • organizacja obozów naukowych, wycieczek i współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Koła,
  • samokształcenie członków Koła,
  • współpraca z innymi tego typu Kołami w kraju i za granicą,
  • promowanie Koła Naukowego i pozyskiwanie nowych członków ze studentów młodszych lat oraz innych specjalności i kierunków studiów.